Pokličite +386 59 044 766

Dobrodošli v otroški spletni trgovini Chebeltza!

Vračilo blaga in reklamacije

Vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo (obrazec) obvestiti podjetje Chebeltza, internetna trgovina, Petra Rebek s.p., Zg. Gameljne 48f, 1211 Lj-Šmartno, e-naslov: info[at]chebeltza.com o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. Potrošnik mora podjetju predložiti kopijo računa, ter številko transakcijskega računa, kamor lahko ponudnik vrne kupnino.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe
Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.
Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe
Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oz. škodo, ki jo s tem povzroči podjetju.
Možnost vračila ne velja za:
 • - za programsko opremo, avdio in video nosilce, če je kupec odprl varnostni pečat,
 • - za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat.


 • Reklamacije
  V kolikor se dogodi, da kupec prejme naročeno blago, vendar je le-to poškodovano oz. se zdi, da ne ustreza varnostnim standardom, mora le-ta nemudoma obvestiti ponudnika! V kolikor je mogoče ponudnik nadomesti reklamirani izdelek z enakim izpravnim izdelkom. V kolikor to ni mogoče, lahko ponudnik kupcu ponudi drug ali podoben izdelek. V kolikor tudi to ni mogoče ali pa se kupec ne strinja s predlagano zamenjavo, ponudnik v celoti vrne kupnino.

  Stvarne napake - pravica do odstopa od pogodbe
  37. člen (ZVPot)
  Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

  Napaka je stvarna:
  • - če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • - če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • - če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • - če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

  Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

  37.a člen
  Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
  Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
  Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

  37.b člen
  Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
  Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
  Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

  37.c člen
  Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
  • - odpravi napako na blagu ali
  • - vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • - blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • - vrne plačani znesek.

  V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

  37.č člen
  Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.
  Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

  Škoda
  Ponudnik ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe izdelkov.

  Garancija
  Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil svežo informacijo.

  Varstvo otrok
  Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

  Pritožbe in spori
  Nesoglasja ali spore, ki bi nastali pri nakupu ali izvajanjem "SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA", bosta pogodbena partnerja (ponudnik in kupec) reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani. Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na elektronski pošti info[at]chebeltza.com in telefonski številki +386 59 044 766 ali +386 40 885 905.

  Na naš e-naslov info[at]chebeltza.com nam lahko pošljete tudi vaše predloge, mnenja, pritožbe in pohvale. Morebitne pritožbe bomo poizkusili kar se da hitro rešiti, predlogov, mnenj in najbolj seveda pohval pa bomo neizmerno veseli! :)